หน้า : รายการฝาก-ถอน [ ระดับ : พนักงาน ]
User จำนวนเงิน โบนัส ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเหตุ Agent
ข้อมูล=> ชื่อ : บัญชี : ธนาคาร : เบอร์โทรฯ : code : หมายเหตุ :
Refresh--><--โหลดใหม่